تیم ما در یک نگاه


مدیران راهبرد


فرزانه بهرامی
فرزانه بهرامی
فرزانه بهرامی
مدیر راهبرد
 • کد شناسایی : 9-8169
 • نام و نام خانوادگی: فرزانه بهرامی
 • سابقه فعالیت: 7 سال
 • مدرک : لیسانس حسابداری، دانشجوی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و دانش آموخته دکترای حرفه ای کسب و کار DBA
 • تعداد مدیرآموزش : 7
 • تعداد مدیرفروش : 52
 • تعداد نمایندگان : 450
 • ناحیه فعالیت : تهران، همدان، کرمانشاه، تبریز، قزوین و رشت
حسن چهارمحالی
حسن چهارمحالی
حسن چهارمحالی
مدیر راهبرد
 • کد شناسایی : 10-8169
 • نام و نام خانوادگی: حسن چهارمحالی
 • سابقه فعالیت: 7 سال
 • مدرک : دکترای حرفه ای کسب و کار DBA
 • تعداد مدیرآموزش : 6
 • تعداد مدیرفروش : 50
 • تعداد نمایندگان : 500
 • ناحیه فعالیت : همدان - کرمانشاه - کردستان-مشهد -تهران - ساوه - کرمان - تبریز- قزوین- شیراز
بهنام امیری خادم
بهنام امیری خادم
بهنام امیری خادم
مدیر راهبرد
 • کد شناسایی : 11-8169
 • نام و نام خانوادگی: بهنام امیری خادم
 • سابقه فعالیت: 7 سال
 • مدرک : دکترای حرفه ای کسب و کار DBA
 • تعداد مدیرآموزش : 6
 • تعداد مدیرفروش : 40
 • تعداد نمایندگان : 700
 • ناحیه فعالیت : تهران- تبریز- مشهد- شیراز- همدان- کرمانشاه- سنندج- قزوین
محمدرضا الیاسی
محمدرضا الیاسی
محمدرضا الیاسی
مدیر راهبرد
 • کد شناسایی : 97-8169
 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا الیاسی
 • سابقه فعالیت: 6 سال
 • مدرک : کارشناسی مدیریت بازرگانی - ارشد MBA
 • تعداد مدیرآموزش : 1
 • تعداد مدیرفروش : 16
 • تعداد نمایندگان : 150
 • ناحیه فعالیت : استان های ، همدان ، زنجان ، کرمانشاه
مهیار عبدالرضایی
مهیار عبدالرضایی
مهیار عبدالرضایی
مدیر راهبرد
 • کد شناسایی : 21-8169
 • نام و نام خانوادگی: مهیار عبدالرضایی
 • سابقه فعالیت: 5 سال
 • مدرک : کارشناسی کامپیوتر
 • تعداد مدیرآموزش : 1
 • تعداد مدیرفروش : 15
 • تعداد نمایندگان : 412
 • ناحیه فعالیت : اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، یاسوج، تهران
هانیه زارعی
هانیه زارعی
هانیه زارعی
مدیر راهبرد
 • کد شناسایی : 15-8169
 • نام و نام خانوادگی: هانیه زارعی
 • سابقه فعالیت: 5 سال
 • مدرک : مهندس برق - دانش آموخته مدیریت کسب و کار MBA
 • تعداد مدیرآموزش : 5
 • تعداد مدیرفروش : 31
 • تعداد نمایندگان : 1200
 • ناحیه فعالیت : آذربایجان غربی ، کردستان ، رشت ، تهران

مدیران توسعه


عباس چراغی مقدم/ جوادصدری
عباس چراغی مقدم/ جوادصدری
عباس چراغی مقدم/ جوادصدری
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 94-8169
 • نام و نام خانوادگی: عباس چراغی مقدم/ جوادصدری
 • سابقه فعالیت: 6 سال
 • مدرک : کارشناسی
 • تعداد مدیرفروش : 10
 • تعداد نمایندگان : 200
 • ناحیه فعالیت : استان اصفهان
محمد اسکندرلو
محمد اسکندرلو
محمد اسکندرلو
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 183-8169
 • نام و نام خانوادگی: محمد اسکندرلو
 • سابقه فعالیت: 3 سال
 • مدرک : کارشناسی بازاریابی
 • تعداد مدیرفروش : 9
 • تعداد نمایندگان : 235
 • ناحیه فعالیت : استان های همدان، کرمان و مشهد
فربد راستبین/دلکش یزدانی
فربد راستبین/دلکش یزدانی
فربد راستبین/دلکش یزدانی
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 224-8169
 • نام و نام خانوادگی: فربد راستبین/دلکش یزدانی
 • سابقه فعالیت: 4 سال
 • مدرک : کارشناس ارشد
 • تعداد مدیرفروش : 6
 • تعداد نمایندگان : 310
 • ناحیه فعالیت : آذربایجان غربی
مجتبی غلامی
مجتبی غلامی
مجتبی غلامی
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 920
 • نام و نام خانوادگی: مجتبی غلامی
 • سابقه فعالیت: 4 سال
 • مدرک : کارشناسی
 • تعداد مدیرفروش : 6
 • تعداد نمایندگان : 0
 • ناحیه فعالیت : استان های همدان و کردستان
رسول زارعی
رسول زارعی
رسول زارعی
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 244-8169
 • نام و نام خانوادگی: رسول زارعی
 • سابقه فعالیت: 5 سال
 • مدرک : کارشناسی معماری
 • تعداد مدیرفروش : 6
 • تعداد نمایندگان : 150
 • ناحیه فعالیت : استان فارس
میثم بهرامی
میثم بهرامی
میثم بهرامی
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 181-8169
 • نام و نام خانوادگی: میثم بهرامی
 • سابقه فعالیت: 4 سال
 • مدرک : دیپلم
 • تعداد مدیرفروش : 4
 • تعداد نمایندگان : 62
 • ناحیه فعالیت : استان تهران
وحید همدانی
وحید همدانی
وحید همدانی
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 182-8169
 • نام و نام خانوادگی: وحید همدانی
 • سابقه فعالیت: 5 سال
 • مدرک : کارشناسی برق قدرت
 • تعداد مدیرفروش : 9
 • تعداد نمایندگان : 95
 • ناحیه فعالیت : استان های همدان، کرمانشاه و قزوین
حمیدرضا صادق محمدی
حمیدرضا صادق محمدی
حمیدرضا صادق محمدی
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 72-8169
 • نام و نام خانوادگی: حمیدرضا صادق محمدی
 • سابقه فعالیت: 5 سال
 • مدرک : دانشجوی کارشناسی الکترونیک
 • تعداد مدیرفروش : 5
 • تعداد نمایندگان : 150
 • ناحیه فعالیت : استان های همدان، تهران و خراسان رضوی
راضیه صعدی
راضیه صعدی
راضیه صعدی
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 196-8169
 • نام و نام خانوادگی: راضیه صعدی
 • سابقه فعالیت: 7 سال
 • مدرک : کاردان
 • تعداد مدیرفروش : 3
 • تعداد نمایندگان : 50
 • ناحیه فعالیت : شهر ملایر
ندا بهرامی
ندا بهرامی
ندا بهرامی
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 186-8169
 • نام و نام خانوادگی: ندا بهرامی
 • سابقه فعالیت: 3 سال
 • مدرک : لیسانس معماری - دانش آموخته دوره MBA
 • تعداد مدیرفروش : 4
 • تعداد نمایندگان : 200
 • ناحیه فعالیت : همدان و ملایر
علی ابراهیمی نیکپور
علی ابراهیمی نیکپور
علی ابراهیمی نیکپور
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 218-8169
 • نام و نام خانوادگی: علی ابراهیمی نیکپور
 • سابقه فعالیت: 5 سال
 • مدرک : کارشناس ارشد حسابداری
 • تعداد مدیرفروش : 5
 • تعداد نمایندگان : 65
 • ناحیه فعالیت : استان تهران
پری بخشی
پری بخشی
پری بخشی
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 209-8169
 • نام و نام خانوادگی: پری بخشی
 • سابقه فعالیت: 3 سال
 • مدرک : کارشناسی تربیت بدنی
 • تعداد مدیرفروش : 3
 • تعداد نمایندگان : 200
 • ناحیه فعالیت : همدان، تویسرکان، قروه، ملایر و رزن
مینا اویسی زاده
مینا اویسی زاده
مینا اویسی زاده
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 190-8169
 • نام و نام خانوادگی: مینا اویسی زاده
 • سابقه فعالیت: 4 سال
 • مدرک : کارشناسی ارشد MBA
 • تعداد مدیرفروش : 7
 • تعداد نمایندگان : 174
 • ناحیه فعالیت : همدان، گیلان و قزوین
محمدرضا فریدستا
محمدرضا فریدستا
محمدرضا فریدستا
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 224-8169
 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا فریدستا
 • سابقه فعالیت: 7 سال
 • مدرک : دیپلم
 • تعداد مدیرفروش : 6
 • تعداد نمایندگان : 234
 • ناحیه فعالیت : استان کرمانشاه
راحله صفری
راحله صفری
راحله صفری
مدیر توسعه
 • کد شناسایی : 149-8169
 • نام و نام خانوادگی: راحله صفری
 • سابقه فعالیت: 7 سال
 • مدرک : دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی
 • تعداد مدیرفروش : 5
 • تعداد نمایندگان : 170
 • ناحیه فعالیت : استان همدان - بندرعباس

اهداف و دستاوردهای شرکت بیمه پاسارگاد کد 920


دستاوردها

قرار گرفتن در بالاترین سطح توانگری مالی برای چهارمین سال پیاپی

موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابی شرکت های بیمه از لحـاظ شاخص های مالی در سال های 1386 و 1388

رتبه اول در شاخص «توانایی ایفای تعهدات» در همایش چهلمین سالگرد تأسیس بیمه مركزی

 کسب جایگاه برتر در رده بندی شرکت های بیمه در سال 1388 از نظر توانایی ایفای تعهدات سهم بیمه عمر از پرتفوی شرکت 

رتبه اول در شاخص «توانایی ایفای تعهدات» در همایش چهلمین سالگرد تأسیس بیمه مركزی

کسب رتبه برترین روابط عمومی صنعت بیمه کشور در اسفند ماه 1389

کسب عنوان «مدیر شایسته ملی»

کسب عنوان «شرکت برتر از نظر رشد سریع»

اهداف

کسب حداکثر سهم بازار بیمه کشور تا سال ۱۴۱۴ در بین شرکت‌های بیمه‌ای